Sponsor voucher | login | muspas opladen | volg ons: 
 
Procedure teamindeling
Op 31 mei om 19.00u zal op het besloten deel van de website (achter de inlog) de teamindeling jeugd komen te staan. Dit stukje gaat in op hoe de teamindeling dit seizoen tot stand komt.

Teamindeling
Ons streven is dat de teamindeling bij de jeugd zorgvuldig en transparant verloopt en dat uiteindelijk elke jeugdspeler bij HC Bloemendaal in het juiste team terechtkomt. Wij hanteren hierbij de volgende uitgangspunten:
1. Plezier staat voorop
2. Kinderen kunnen zich goed ontwikkelen en vinden het leuk om te blijven hockeyen
3. Elk team speelt in de competitie op het spelniveau waar het thuishoort

Binnen deze uitgangspunten kunnen de indelingscriteria per leeftijdscategorie verschillen.
F-jeugd
Bij de F-jeugd worden de teams willekeurig ingedeeld. Het eerste team is dus niet per definitie het sterkste team. We vinden het voor deze leeftijdscategorie belangrijk dat kinderen vrij kunnen hockeyen. Plezier staat voorop. Kinderen hoeven niet de druk te voelen om in een ‘beter’ of ‘hoger’ team te komen. We geven de teamnamen een kleur: F Rood, F Wit, F Blauw en F Oranje.

E-jeugd
In de E-jeugd kijken we naar drie aspecten: techniek, fysiek en gedrag. Bij de 6E-tallen worden de teams zo ingedeeld dat alle teams vergelijkbaar zijn qua sterkte en geven we de teamnamen een kleur: 6E Rood, 6E Wit, 6E Blauw, 6E Oranje, 6E Geel en 6E Groen. Bij de M8E-tallen zijn het tweede en het derde team even sterk. Bij de J8E-tallen zijn het eerste en tweede team even sterk; ook zijn het derde en het vierde team even sterk. 

D-jeugd
In de D-categorie is er vaak nog een behoorlijk (fysiek) onderscheid tussen eerste- en tweedejaars kinderen waar te nemen. Toch plaatsen we eerste- en tweedejaars bij elkaar in één team. Een goede balans eerste- en tweedejaars kinderen draagt bij aan hun ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden.
In het eerste team zitten meer tweedejaars dan eerstejaars, en in het tweede team meer eerstejaars dan tweedejaars. Ook voor het derde tot en met het zevende team (als dat er is) proberen we een juiste balans tussen de eerste- en tweedejaars te vinden. Afhankelijk van de aantallen eerste- en tweedejaars D-kinderen, kan het voorkomen dat we ervoor kiezen om een team juist samen te stellen uit louter eerstejaars of tweedejaars kinderen.
Voor het eerste en tweede team kijken we vooral naar hockey-ontwikkeling (hoe goed kan een kind leren hockeyen) en hockey-kwaliteit (hoe goed kan een kind hockeyen), en vanaf het derde team hanteren we een mix van hockey-kwaliteit, hockey-ontwikkeling, motivatie, inzet, gedrag, trainingsopkomst en vrienden/vriendinnen.

Wanneer de categorie in totaal uit vijf teams bestaat, dan laten we voor de eerste drie teams hockeykwaliteit en -ontwikkeling zwaarder meewegen; als de categorie bestaat uit zes teams of meer, geldt dit voor de eerste vier teams.

ABC-jeugd
Voor de eerste teams kijken we vooral naar hockeyontwikkeling (hoe goed kan een kind leren hockeyen) en hockeykwaliteit (hoe goed kan een kind hockeyen). Kinderen die uiteindelijk het eerste team niet halen, komen in het tweede team. Het tweede team bestaat uit een mix van spelers die niet in het eerste team terecht zijn gekomen, talenten en gemotiveerde spelers. Vanaf het derde team hanteren we een mix van hockey-kwaliteit, hockey-ontwikkeling, motivatie, inzet, gedrag, trainingsopkomst en vrienden/vriendinnen.
Wanneer een categorie uit vijf teams bestaat, wegen voor de eerste drie teams hockeykwaliteit en -ontwikkeling zwaarder mee. Als een categorie bestaat uit zes teams of meer, geldt dit voor de eerste vier teams.


Werkwijze teamindeling
● Coördinatie:
- Ewout Pahud de Mortanges - de indeling van de breedtejeugd 
- Vincent Opgelder - van de jongste jeugd (6E, F en Musjes) 
- Sjoerd Wolters -  de opleidingsjeugd (C1/D1/D2 en komend seizoen ook de 8E) 
- Diederik van Weel - de topjeugd (A1/B1).
● Er vinden geen selectietrainingen plaats. Coördinatoren zorgen ervoor dat elk kind
voldoende wordt gezien door meerdere trainers tijdens de training en tijdens de (onderlinge)wedstrijden.
● Binnen de eigen categorie overlegt de coördinator met de trainers en coaches van die categorie, gebruikmakend van de feedback die gedurende het seizoen door coaches en trainers is gegeven, onder andere via het evaluatieformulier.
● Daarbij zal de coördinator afspreken of (video)bellen met de huidige coaches en (indien bekend) toekomstige coaches om hun meningen en ideeën te horen over de hockeykwaliteit, hockeyontwikkeling, inzet, motivatie en gedrag van de spelers en de wens om met vrienden of vriendinnen te spelen (afhankelijk van de categorie).
● De beslissingen worden na- en in gezamenlijk overleg genomen, bij  twijfelgevallen wordt de beslissing genomen door de coördinator.
● Spelers/speelsters die van buiten af komen trainen minimaal drie keer mee.


 
 
Share

terug naar vorige scherm
HCBloemendaal TV
Inschrijven nieuwsbrief
 
Agenda