Sponsor voucher | login | muspas opladen | volg ons: 
 
ObligatieMus 

Introductie

De ObligatieMus is een achtergestelde lening aan de hockeyclub die aan de verstrekker een netto rendement oplevert van circa 0% - afhankelijk van het jaar waarin is deelgenomen iets hoger of lager dan het saldo op een spaarrekening - en tegelijkertijd voor de club een nuttige bijdrage oplevert.

Sinds 2009 worden jaarlijks ObligatieMussen uitgegeven waardoor de club belangrijke investeringen in de accommodatie heeft kunnen doen. Meest in het oog springend zijn kunstgrasveld 2 (2012) en kunstgrasveld 4 (2017), maar ook vele kleinere accommodatie-investeringen zoals de opslagloods achter het clubhuis, de teamruimte en de zonnepanelen.

De ObligatieMus actie 2020-2021 zal geheel ten goede komen aan het realiseren van het vervangen en verbeteren van kunstgrasveld 3. Het doel is om minimaal 154 ObligatieMussen te plaatsen.


Wat is een ObligatieMus?

Hieronder staan de belangrijkste punten uit het ObligatieMusplan:

-Je leent éénmalig een bedrag aan de club. Je kan kiezen uit één of meerdere achtergestelde obligatieleningen van €1.250. De looptijd van deze lening is 8 jaar.

-De jaarlijkse aflossing schenk je echter weer aan de club door middel van een zogenoemde ‘schenking van een periodieke gift’. Deze periodieke schenking is jaarlijks deels aftrekbaar van jouw belastbaar inkomen, omdat deze schenking niet valt onder de beperking van 1% van het verzamelinkomen, die geldt bij andere giften en omdat de vereniging op grond van de wet hiervoor kwalificeert, waardoor een periodieke schenking fiscaal aftrekbaar is. Je betaalt dus minder belasting. Deze schenkingen worden notarieel vastgelegd.

-Over het nog niet afgeloste bedrag, ontvang je acht jaar lang van HC Bloemendaal net na elke jaarwisseling 9,23% rente. Deze rente-inkomsten zijn voor jou onbelast (box 3).

Het ObligatieMusplan is in nauw overleg met onze belastingadviseur en ons notariskantoor tot stand gekomen. De Belastingdienst Haarlem heeft in 2009 het ObligatieMusplan goedgekeurd. Deze goedkeuring is van belang omdat je, indien gewenst, gebruik zal kunnen maken van fiscale aftrek. Sindsdien heeft de club bijna elk jaar obligaties uitgegeven. Het is geen nieuw ontwikkeld plan, andere sportclubs maken er ook gebruik van. De vereniging kan geen garantie geven op de fiscale structuur.

 

Rekenvoorbeeld

Stel je koopt 1 ObligatieMus van € 1.250. Tevens schenk je de aflossing van deze inleg over acht jaar aan de club. Deze schenking is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting: €156 per jaar. De combinatie van het netto voordeel via de Inkomstenbelasting en de rentevergoedingen zorgen ervoor (bij maximale Inkomstenbelasting tarieven) dat je uiteindelijk over acht jaar € 1.010 van de inleg terugkrijgt. Het verschil tussen de inleg van €1.250 en het bedrag van €1.010 dat wordt teruggekregen, bedraagt €240 (€2,50 per maand gedurende de looptijd) en komt ten goede aan de club. HC Bloemendaal krijgt€ 1.250 inleg - € 519 rente =€ 731 om te investeren in het nieuwe veld.


Risico’s

De ObligatieMus is een achtergestelde lening. Dit betekent dat HC Bloemendaal de wettelijke plicht heeft om rente en aflossing te betalen (de aflossing wordt echter verrekend met de periodieke schenkingen). Om de betalingen van de rente te verzekeren, zal het rentedeel direct worden gestort op de rekening van de stichting die mede als doel heeft de rente aan de obligatiehouders te betalen: de Stichting tot Stimulering van Sport en Spel in Kennemerland (SSSK), die tevens onze accommodatie beheert.

Zoals bij ieder bedrijf en iedere vereniging is het mogelijk dat HC Bloemendaal, welke al sinds 1895 actief is in de hockeysport, in betalingsproblemen zou kunnen komen of, in het meest extreme geval, failliet zou kunnen gaan. In dat extreme geval kan HC Bloemendaal niet langer aan haar renteverplichting voldoen. De rente kan in die situatie nog steeds van de stichtingsrekening worden betaald. In dat geval blijven eventuele verplichtingen tot het doen van schenkingen aan HC Bloemendaal wel bestaan.

 

Hoe kan je meedoen?

-Je kan een inschrijfformulier aanvragen bij de penningmeester van de hockeyclub via ([email protected]) of via deze link downloaden

-Je vult het inschrijfformulier in, voegt een kopie identiteitsbewijs toe van jou en eventueel jouw partner, en stuurt dit alles op naar: Hockeyclub Bloemendaal, t.a.v. de Penningmeester, Postbus 163, 2060 AD Bloemendaal of gescand naar:[email protected]

-Jouw deelname inclusief de periodieke gift zal notarieel vastgelegd te worden. Hier zijn voor jou geen kosten aan verbonden.

-Een uittreksel van de originele akte krijg je thuisgestuurd.

-Een instructie ten behoeve van jouw belastingaangifte krijg je per e-mail toegezonden.


Vragen?

Indien je nog vragen hebt, kan je contact opnemen met Ferdi Kramer, de penningmeester van de hockeyclub ([email protected]), Hans Beeren ([email protected]), belastingadviseur, of Lo van Noordwijk ([email protected]), oud-notaris.


Informatie voor bij het invullen van belastingaangifte

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) van Hockeyclub Bloemendaal: 002587932

In overleg met Hans Beeren, van Londen & Van Holland Registeraccountants & Belastingadviseurs is onderstaande instructie opgesteld die gebruikt kan worden bij het invullen van de belastingaangifte:

De vragen op jouw aangiftebiljet zijn niet meer genummerd daarom zijn de categorieën vermeld.


Vanaf 2009 tot en met 2016 (Zonnepanelen)
Verwerking Obligatielening in de aangifte Inkomstenbelasting (IB) uitgaande van één participatie van € 1.400.
De obligatiehouders nemen in hun aangifte IB op:
1) Onder persoonsgebonden aftrek; de periodieke giften voor een bedrag van € 200
2) Onder de box III bezittingen de resterende vordering (per belastingjaar) op de hockeyclub. De contante waarde van de verplichting uit hoofde van de periodieke schenking kan niet als schuld in box III worden opgenomen.


Vanaf 2016 (DerdeWaterveld)

Verwerking Obligatielening in de aangifte Inkomstenbelasting (IB) uitgaande van één participatie van € 1.500.
De obligatiehouders nemen in hun aangifte IB op:
1) Onder persoonsgebonden aftrek; de periodieke giften voor een bedrag van € 188
2) Onder de box III bezittingen de resterende vordering (per belastingjaar) op de hockeyclub. De contante waarde van de verplichting uit hoofde van de periodieke schenking kan niet als schuld in box III worden opgenomen.


Vanaf 2020 (Kunstgrasveld 3)

Verwerking Obligatielening in de aangifte Inkomstenbelasting (IB) uitgaande van één participatie van € 1.250.
De obligatiehouders nemen in hun aangifte IB op:
1) Onder persoonsgebonden aftrek; de periodieke giften voor een bedrag van € 156
2) Onder de box III bezittingen de resterende vordering (per belastingjaar) op de hockeyclub. De contante waarde van de verplichting uit hoofde van de periodieke schenking kan niet als schuld in box III worden opgenomen.


 

 
HCBloemendaal TV
Inschrijven nieuwsbrief
 
Agenda