Sponsor voucher | login | muspas opladen | volg ons: 
 
Vertrouwenspersoon 
Waarom
· HC Bloemendaal wil een goed, veilig en stimulerend sportklimaat bieden
· Gedrag dat hierbij niet hoort is bijvoorbeeld agressie, discriminatie en (seksuele) intimidatie,
· Grensoverschrijdend gedrag willen we graag voorkomen

 

Wanneer

Wanneer een ander lid, medewerker, trainer of vrijwilliger van HC Bloemendaal je lastig valt met zijn of haar gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie op moet lossen, kun je verschillende dingen doen. Je kunt de hulp van een teamgenoot, coach, contactpersoon jeugd of senioren of het bestuur inroepen. Je kunt echter ook contact opnemen met een van de  vertrouwenscontactpersonen van HC Bloemendaal. Die fungeren in eerste instantie als klankbord en kunnen je helpen met het vinden van een oplossing.

 

Voor wie

De vertrouwenspersoon is voor leden, ouders, vrijwilligers en werknemers van HC Bloemendaal voor problemen die te maken hebben met ongewenst gedrag.

 

Werkwijze vertrouwenspersoon bij een klacht

1. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor.

2. De vertrouwenscontactpersoon zal, indien gewenst, proberen door verwijzing,  bemiddeling of advisering een oplossing te bewerkstelligen voor de melding.

3. De vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd. Indien nodig kan een melding anoniem worden gedaan.

4. De vertrouwenspersoon stelt (de voorzitter van) het bestuur van de vereniging in kennis van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag.

5. De vertrouwenspersoon kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van beleid op het gebied van ongewenst gedrag en het voorkomen hiervan.

6. De vertrouwenspersoon werkt volledig onafhankelijk, maar valt onder de verantwoordelijkheid van (de voorzitter van) het bestuur van de vereniging.

7. De vertrouwenspersoon garandeert vertrouwelijkheid, maar heeft geen geheimhoudingsplicht. Hoe bereik ik de vertrouwenspersoon?

Je kunt de vertrouwenspersonen bereiken via e-mail: [email protected]

Onze vertrouwenspersonen zijn Eveline Smit en Stan van den Buijs.


 

Meer informatie via de KNHB

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we je tevens door naar de website van de KNHB. Wij hebben ons als club verbonden aan de door de KNHB gehanteerde gedragsregels. Voor vragen over dit onderwerp kun je ook terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de KNHB.


https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/beleid-discriminatie-en-seksuele-intimidatie


https://www.knhb.nl/app/uploads/2017/12/Stappenplan-melding-ongewenst-gedrag.pdf


 

 NOC*NSF meldpunt

In geval van seksuele intimidatie kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900-2025590 (€ 0,10 per minuut).


 
HCBloemendaal TV
Inschrijven nieuwsbrief
 
Agenda