Sponsor voucher | login | muspas opladen | volg ons: 
 
Zaalhockey 

 

INFOBULLETIN ZAALHOCKEY HC BLOEMENDAAL 2019-2020

 

Zaalhockey is leuk, het tempo en de handelingssnelheid zijn hoog, het is technisch, uitdagend en spelers/speelsters komen vaker aan de bal dan op het veld.

Elk jaar opnieuw blijkt na de wintersport dat spelers/speelsters beter zijn gaan hockeyen als zij hebben gezaalhockeyd. De ervaring leert bovendien dat vanwege de kleinere afstand tot de goals en de nauwere betrokkenheid bij het spel, zaalhockey ook voor keepers leuk en leerzaam is.

 

DEELNAME COMPETITIE; ZAAL EN MIDWINTER COMPETITIE (MWC)

Zaalcompetitie is verplicht voor alle 2e jaars E, D- en C-teams, alle selectieteams en tweede teams in de B-categorie. Andere teams hebben de keuze gehad. Dit seizoen zullen er 51 jeugdteams en 3 seniorenteams mee doen aan de zaalcompetitie.

Gezien het enorme animo voor de zaal heeft de bond aangegeven dat ze waarschijnlijk niet genoeg aanmeldingen uit de A en B categorie hebben ontvangen om een evenwichtige midwinter competitie te organiseren. Er wordt voor de teams die hebben aangegeven mee te willen doen aan de midwinter competitie, naar een alternatief gekeken.

 

COMPETITIEDAGEN EN -INDELING

De zaalhockeycompetitie start dit jaar in het weekend van 7/8 december en loopt door tot het weekend van 8/9 februari 2020. De selectieteams zijn al eerder klaar. Het eerste en laatste weekend van de kerstvakantie 21/22 december en 4 /5 januari zijn beide speelrondes. De KNHB streeft ernaar om de teams zo in te delen dat ze slechts één weekend van de kerstvakantie spelen. Bij de jeugd streeft de bond ernaar poules van 7 teams te maken waarbij de stand in de voorcompetitie leidend is. Dit betekent ongeveer 10-12 wedstrijden verdeeld over 5-6 speeldagen. Dit kunnen zaterdagen of zondagen zijn. De D-categorie speelt op zondag.

Het wedstrijdschema is t.z.t. te vinden op de website van de KNHB en HC Bloemendaal en in Bloemendaal app.

 

TRAININGEN

De zaalcapaciteit in onze regio is schaars. Met steeds actievere verenigingen en meer deelnemende teams uit buurtgemeenten wordt het vinden van zaaluren een steeds grotere uitdaging. Desondanks is het gelukt om evenveel uren te regelen als vorig jaar. De zaaltrainingen kunnen helaas niet altijd op vaste tijden/dagen/locaties plaatsvinden. Het trainingsschema wordt zodra mogelijk gecommuniceerd.

Zaalhockeytrainingen zijn verplicht en afmelden kan bij de trainer zoals vermeld in het schema.

 

SAMENSTELLING VAN DE TEAMS

Zaalhockey wordt gespeeld met 5 spelers en een keeper. Er mogen maximaal 6 wisselspelers op de bank zitten. Dit jaar hebben we bij de B, C en D-categorie samengestelde teams. Van de 1e en 2e teams van deze categorieën worden drie teams gevormd (1, 12 en 2-team). Deze teams zullen hier nog apart over worden geïnformeerd. Voor alle andere teams verandert de samenstelling niet. Zij zaalhockeyen met hetzelfde team als waarmee zij op het veld hockeyen.

 

ZAALHOCKEYCONTRIBUTIE

De hoogte van de zaalhockeycontributie wordt gebaseerd op het inschrijfgeld voor deelname aan de KNHB zaalhockeycompetitie en het aantal zaaltrainingen en/of aantal uur. Inning van de contributie medio december plaatsvinden.

 

ORGANISATIE VAN ZAALHOCKEY DOOR HET TEAM

Zaalhockeywedstrijden vinden plaats op verschillende locaties in het district. Er worden twee wedstrijden per ingedeelde competitiedag gespeeld. De basis voor een zaalhockeyteam is een veldhockeyteam. In beginsel coacht de veldcoach van breedteteams ook in de zaal. Wanneer de veldcoach dat niet wil, is het de bedoeling dat deze zelf binnen de oudergroep 1 of meerdere zaalcoaches regelt. Dat geldt ook voor managers. De begeleiding van een zaalteam regelt en communiceert zelf alle taken; rijdiensten van ouders, regelen van invallers, invullen van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF). Ook moeten zij maximaal 2x per zaalcompetitie ouders regelen die de zaaldienst op zich nemen. Tijdens de zaaldienst is het team verantwoordelijk voor het goede verloop de wedstrijden, maar ook de materialen, kleedkamers en hal. Wanneer een team zaaldienst heeft is terug te vinden in de standenmotor op de KNHB website.

In de zaal worden de wedstrijden gefloten door twee scheidsrechters, één per team. Deze scheidsrechters worden ingedeeld door de teambegeleiding zelf en hebben een kaart in bezit. Bij de junioren wordt naar verwachting de Topklasse jongens/meisjes A, B en C-jeugd gefloten door bondsscheidsrechters (onder voorbehoud). Komend seizoen zullen er bij de senioren bij de Topklasse en Subtopklasse Standaardteams bondsscheidsrechters aangewezen worden.

 

BENODIGDE MATERIALEN

In de zaal speel je met een zaalstick en op stevige zaalschoenen, die niet buiten zijn gebruikt en geen zwarte zolen hebben. Als bescherming heb je naast je bitje en scheenbeschermers een zaalhockeyhandschoen aan je linkerhand. Dit is een ander soort handschoen dan die op het veld wordt gebruikt en is naast bitje en scheenbeschermers verplicht.

Wedstrijden worden gespeeld in HC Bloemendaal tenue en keepers moeten riempjes hebben in hun klompen zónder metalen gespen en zaalhoezen voor om de legguards. Deze worden meestal vanaf de D gebruikt. De materialen voor de keepers (zaalriempjes en –hoezen) zullen in overleg met de materialencommissie op een nog nader aan te geven tijdstip tegen betaling van een borg kunnen opgehaald. De borg voor zaalhoezen en riempjes is € 30,- (€ 20 hoezen, € 10 riempjes). Deze ontvangt u terug bij inlevering na afloop van het zaalseizoen. Zaalhockeyballen voor het inspelen en een wedstrijdbal moeten door de teams zelf meegenomen / aangeschaft worden. Zolang de voorraad strekt kunnen zaalhockeyballen worden aangeschaft op het moment dat de zaalhoezen en riempjes uitgegeven worden.

 

Nog vragen voor de zaalhockeycommissie?

We zijn bereikbaar via e-mail [email protected]

De Bloemendaal Zaalhockeycommissie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Handige links:

• Spelreglement en spelregelboekje voor de zaal zijn te vinden op:

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/hockeysoorten/zaalhockey

• Standenmotor voor het opzoeken van wedstrijden en zaaldienst:

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/standenmotor/clubs-teams

• Factsheet zaalleiding:

https://www.knhb.nl/app/uploads/2018/09/NH-Factsheet-zaalleiding-2018-2019.pdf

• Regelwijzigingen zaalhockey:

https://www.knhb.nl/nieuws/regelwijzigingen-zaalhockey-de-vliegende-keeper-verdwijnt