Sponsor voucher | login | muspas opladen | volg ons: 
 
Bal-Haut-Age 

Lawn Bowls
In 1993 werd Bal-Haut-Age opgericht door 32 oud-spelers en -speelsters van de hockeyclub Bloemendaal. Het initiatief voor deze Lawn Bowls vereniging kwam van Marthy Schipper. Vanaf begin maart wordt er wekelijks gespeeld op de vrijdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur. Eind november gaat de winterstop in. In April wordt in een onderlinge competitie gespeeld om de titel Playmate van het Jaar. Ook wordt er twee maal per seizoen in toernooiverband gespeeld met Larense Lawnbowls, Haagse Bowls (KZ) en HBS (Cricketclub uit de Haag). Elke eerste vrijdag van de maand in het clubhuis van Bloemendaal gezamenlijk het noenmaal gebruikt.

Na de oprichting in 1993 groeide Bal-Haut-Age binnen een jaar naar 80 leden. Elke week bonden een veertigtal spelers op kunstgras 1 de strijd met elkaar aan. Vele oudgedienden, ook die van de cricketclub en een enkele zelfs van Rood Wit, die niet meer hun favoriete sport konden of wilden beoefenen vonden elkaar weer op de rinks op de club. Maar na 2004 ging het ledental achteruit.  

Jonge aanwas

Maar na 2004 ging het ledental achteruit.  Het is niet makkelijk om jongere spelers aan te trekken. Zou er sprake zijn van een generatiekloof? Misschien is het een oplossing om een jonge versie van Baul-Haut-Age te beginnen. Een soort club-binnen-de-club. Als iemand zich zou opwerpen om onder vrienden en kennissen eens stevig te lobbyen om op de vrijdagochtend met een flinke groep het Lawn Bowls te gaan beoefenen, dan zou dat een prachtige oplossing zijn. Wij 'oudjes' zullen ons bescheiden opstellen.

Bel ondergetekende op 023-5471020 of stuur een e-mail naar [email protected]

Rob Maas 

Bal-Haut-Age bestuur 

Voorzitter: Evert Jan Stoel
Secretaris: Ria Francken - den Boer (e-mail:[email protected])
Penningmeester: Hans Beijer
Commissaris: Harry Francken


 
HCBloemendaal TV
Inschrijven nieuwsbrief
 
Agenda